Na stránkách Vás vítá SDH Únětice
AKCE A ZÁVODY:

Muži - 2.6. Letohrad Kunčice ( EX )

3.6. Bučí ( ZCHL )

Ženy - 2.6. Nekmíř ( ZCHL )

3.6. Bučí ( ZCHL )A k t u a l i t y

Leden 2010

Výroční valná hromada- článek

23. ledna 2010 v 11:38 | Zdenda (Gyril)
Výroční valná hromada

Devátého ledna 2010 se uskutečnila Výroční valná hromada.

Program byl následující :
1. Zahájení - určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Zpráva o činnosti sboru v roce 2009
3. Zpráva o hospodaření sboru
4. Volba výboru SDH
5. Plán činnosti na 2010
6. Ocenění členů
7. Diskuze
8. Hlasování a usnesení
9. Závěr
10. Večeře
11. Videoprojekce

Zahájení si vzal na starost Jiří Česal. Po přivítání všech členů a návštěv určil zapisovatele (Jitku Balvínovou) a ověřovatelé zápisu (p. Zdeněk Jakubčík, p. Aleš Hraběta): Hlasování o návrhu:


Pro: 22 Proti: 0 Zdržel: 0 Schváleno


Po zahájení předal slovo Petru Skalovi st., který nás seznámil s činností sboru za uplynulý rok 2009. O zprávě hospodaření sboru za rok 2009 nás stručně seznámila Jitka Balvínová. Po vyslechnutí následujících bodů si vzal slovo Jirka Česal a přednesl návrh Návrhové komise na nové složení výboru SDH. Vzápětí byl nově navržený výbor SDH schválen .

Návrhová komise ve složení : Jiří Česal ml,Lukáš Matýs a Luboš Balvín bylo navrženo složení výboru SDH takto :

Původní složení : Nové složení :
Starosta sboru : Petr Skala st. Petr Skala st.
Náměstek starosty : Jan Vaniš Jan Vaniš
Velitel SDH: Zdeněk Jakubčík Zdeněk Jakubčík
Jednatel : Libor Skala Petr Skala ml.
Hospodář : Jitka Balvínová Jitka Balvínová

Revizní výbor:
Petr Skala ml. Ivana Skalová st.
Libor Skala ml. Aleš Hraběta
Zdeněk Balvín Zdeněk Balvín

Hlasování o návrhu:

Pro: 23 Proti: 0 Zdržel: 0 Schváleno


Slovo dostál opět Jirka Č., který dle našich podkladů seznámil ostatní s plánem na rok 2010. Na jaké závody se pojede, kdy budou okrskové schůze, akce, které se budou konat a mnoho dalších informací.

Dalším bodem bylo ocenění členů.
Starosta sboru předal drobné upomínkové předměty těmto členům sboru za jejich dlouholeté členství a poděkoval jim za jejich práci pro Sbor SDH Únětice. Byli to :

Jan Vaniš čp.16 10 let
Pavel Tykvart ml. čp.28 10 let
Jiří Česal st. čp.18 40 let Čestné uznání sboru
Václav Mráz čp.34 40 let přispívající členV následné diskuzi zazněli níže uvede návrhy a poděkování :

Petr Skala - starosta sboru poděkoval obecnímu úřadu za podporu a Jiřímu Česalovi ml. A Josefu Hynkovi z HZS Písek za školení zásahové jednotky v prostorách HZS Písek
Jiří Šimek - místostarosta obce poděkoval členům sboru za práci pro obec zejména při péči o veřejnou zeleň , podíl na společenském životě v obci.
Jiří česal ml.- navrhuje sestavit družstvo dětí, které by se účastnilo pouze okrskového cvičení příp.dle zájmu i více a to zejména s ohledem na blížící se 100.výročí založení sboru v roce 2011.


Závěrem bylo poděkováno všem členům za uplynulý rok 2009 a popřáno v novém roce 2010 mnoho soutěžních i osobních úspěchů. Všichni byli následně pozváni na večeři, kterou zprostředkovala Ivana Skalová st. a videoprojekci, kterou připravil Luboš Balvín. Po projekci nastala volná zábava.

MASOPUST

15. ledna 2010 v 12:49 | Luban

SDH Únětice pořádá v sobotu dne 20.února MASOPUSTNÍ PRŮVOD OBCÍ.
Sraz účastníků je od 13hod. v horní části obce.Začátek průvodu je ve 13.30hod.
Po průvodu následuje posezení při muzice v hasičské klubovně.
Všichni jste srdečně zváni a těšíme se na hojnou účast.

Sestřih roku 2009

15. ledna 2010 v 8:36 | Luban


Výroční valná hromada

3. ledna 2010 v 22:20 | Petr
Vážení přátelé, hasiči a hasičky. Chtěl bych Vás pozvat na výroční valnou hromadu hasičského sboru v Úněticích, která se koná 9. ledna v hasičské klubovně od 19:30hod. Zde zhodnotíme naši činnost za rok 2009. Program je následující:
1. Zahájení - určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Zpráva o činnosti sboru v roce 2009
3. Zpráva o hospodaření sboru
4. Volba výboru SDH
5. Plán činnosti na 2010
6. Ocenění členů
7. Diskuze
8. Hlasování a usnesení
9. Závěr
10. Večeře
11. Videoprojekce

První trénink

3. ledna 2010 v 13:43 | Zdenda (Gyril)
A je to tu. Než jsme se nadáli začala naše zimní příprava na letošní sezónu. Již tradičně jsme vyrazili do tělocvičny v Blovicích. Na starost si nás vzal náš trenér Jirka Šimek. První trénink jsme pojali v lehčím tempu. Pár koleček na rozběhání s rozcvičkou. Následovala rychlostní a technická příprava, dále na ně navazovala posilovací část a vše jsme završili košíkovou. Další tréninky se dle trenéra budou kapánek přitvrzovat. Takže pro informaci: sraz každou sobotu 15:40 v Úněticích u klubovny.

Nový Rok

3. ledna 2010 v 10:15 | Zdenda (Gyril)
.
Konec roku jsme tradičně završili v naší klubovně. Tématikou večera bylo hledání únětické superstar. Zahájení si vzalo na starost naše květinové dítě (Petr Skala ml.), který nás podrobněji seznámil s programem a upřesnil začátek soutěže.
Kolem 9 večer zahájil soutěž Michal David. S bouřlivými ovacemi odcházel z podia a nadále hodnotil soutěžící zpěváky. Během večera zaznělo mnoho známých hitů. Ke konci soutěže vystoupil i božský Kája. Těsně před půlnocí bylo vyhlášení únětické superstar ,kterou se stal Jirka Fojtů. Velká gratulace . Hvězdnou pěchotu vyhrál Petr Skala ml. Velký potlesk patří, ale i všem účastníkům. A je tu půlnoc a všichni jsou již shromážděni před naší klubovnou a připíjíme a přejeme si hodně úspěchů a hlavně zdraví v novém roce 2010. Následuje ohňostroj od Ivana Bystřického, který trvá několik minut. Ohromeni se vracíme zpět do klubovny a pokračujeme v oslavách. Již je volná zábava a o muziku se starají naši Dj Rosťa a Jirka, který svoji muzikou rozproudí ve všech lidech krev. Parket zůstal již po celý zbytek večera plný. Nový rok jsme uvítali s plnou parádou. Všem ještě jednou hodně zdraví,štěstí,spokojenosti a ať nám to v novém roce běhá. Prostě voda a plný plyn.